Риболов на някои видове риба

Щука, Шаран, Сом и др.

Сом и прехрана

Прехраната на сома се състои в многообразието на водоема, в който живее. В естествената си среда той поглъща всякакви водни обитатели. Списъкът с менюто му е дълъг и към него се отнасят – риби, жаби, птици, раци, миди, насекоми, червей, пиявици, а понякога дори мърша. За дребните ларви и червеи е характерно, че при глад сома ги засмуква от дъното и филтрира водата подобно на кит.

За риболов, въдичарите ползват кюспе, качамак, а още по-странно звучи парчето домашен сапун, което се оказва не по-малко примамващо.

И без наличие на кучешки зъби, сомът може да погълне доста голяма стръв. Дори килограмов костур, за неговият захап не представлява проблем. Тактиката на улова му е са притисне здраво жертвата в уста, да я зашемети и да я глътне цялата.

Сомът притежава вроден инстинкт и естествена грижа да храни голямото тяло постоянно, а това определя и неангажираността с времето, през което похапва. Може да се наблюдава рано сутрин или на здрачаване по горните пластове, да хапва дребни рибки.

За най-добра захранка за сома по нашите води си остава накълцан и вмирисан черен дроб, далак. С кюспе се примамват дребни риби, а те са главна прехрана на сома. Служещи за стръв те трябва да са достатъчно издържливи на куката, на прехвърлянията и на дълбочина в порядъка на 15-20 метра.

Като добра стръв за сома служат червеи на грозд, пиявици, голи охлюви, всички, които плуват дълго във вода.

Могат да се ползват и големи жаби, опърлени птици и други. В летния сезон най-подходящи са едри зелени скакалци и попово прасе.

От кулинарна гледна тока месото на сома е крехко, бяло, мазно, без кости и много вкусно. За по-качествено се смята месото в тази част на рибата откъм главата, вместо от към опашката. Понякога тлъстините му достигат 2-3 см и трябва да се отделят, с цел да не е тежък.

Още в тази категория: « Местообитание на сом

Вход