Риболов на някои видове риба

Щука, Шаран, Сом и др.

Риболов на Шаран

Стягането за риболов на шаран, може да не налага специални техники и такъми и въпреки това трябва да сме винаги подготвени. Така например може да се стартира с обикновен телескоп и водач от екшън с поне 80 или 100 грама тежест. За макара се избира среден клас, с три лагера, а влакно за линия се поставя според очакваните килограми на улова. Желателно и препоръчително е ново влакно и със сечение на основна линия от 0,22 – 0,24. Като съществен показател в случая роля има издържливостта на монофила и условията на водоема. Има в чистите сектри, влакно с издръжливост от 1,5 и 2,5 кг. ще е напълно достатъчно.

В случаи, че дъното е покрито с водорасли по време на улова на шаран, то влакно с повода трябва да е с 30% по-слабо от основното влакно. При употреба на монтаж на косъм, кевлар и други, без значение от сечението се използва от 5 пъти здравината на самата линия.

За речен риболов едрите парчета често късат влакното, а влияние при него оказва и самото течение.

Шаран на Тежко се лови с яки пръти и макари. Тук влияние не оказва толкова монтажът, за примамка се поставя кюспе. На чепаре на косъм или със спирала с протеиново топче, главна роля има прътът, който се поставя на стойката, а влакното държи линията опъната. Вниманието трябва да е насочено и по отношение на вълните, които може да се образуват при вятър, а те събуждат подозренията на шарана. Не бива да се изпуска и факта, че шаранът става все по-съмнителна риба и веднъж опитал и хванал се на въдицата вторият път трудно посяга.

Най-практични се оказват монтажите с разстояние между кука и стръв. Това се ползва най-често в спортния риболов, където се улавят шараните само за занятието и след това биват отново връщани към водата.

Риболов на шаран на плувка е особен вид и все си още остава най-голяма тръпка за рибаря при парче от поне 2 кг.

Вход