Риболов на някои видове риба

Щука, Шаран, Сом и др.

Характеристика на шаран

Вземайки под внимание факта, че шаранът е доста култивирана и пренасяна риба, то разнообразните типове познати днес по света са доста интересни. Трите главно срещани шарана, са добивани в резултат на множество опити да бъде създаден и пригоден вид, които до най-голяма степен да се доближава до основни нужди. Така бил създаден шаран без множеството досадни костици, чието тяло било силно увеличено на височина, а главата се запазвала малка. По този начин се увеличило количеството месо в дадена риба. Отстраняването на досадните за люспи е постигнато, чрез създаване на огледални и голи шарани. Днес сред страните изнасящи най-много шарани се нарежда Чехия. Тя е най-големият износител на шаран.

Още през 1876 година в Америка е зарибено с шарани, пренесени от емигранти на Унгария, Чехия и Германия. В Австралия, значително по-късно, едва през ХХ век е пренесен шаранът.

Към обичайните размери на шарана се отнасят и тези от 30–35 кг. и с дължина към 120 см. От миналото има данни и за по-големи два пъти риби, но навярно тяхното време е отминало безвъзвратно.

Характерно за шарана е, че при дивия вид той достига височината до 4 пъти от дължината на тялото. Докато при културните раси тялото е високо едва 2,5 – 3 пъти. По право тялото на шарана си е странично сплескано; има малка глава; здрава уста и подвижни устни с двойки мустачета в страни. За люспестият речен вид са характерни зелени и златисти цветове и тъмен гръб, кафяв или маслинен, може и синкав или черен. Всяко от страните е покрита с големи, наредени в правилен ред люспи и в тъмна ивичка по края. По коремът са светли и леко жълтеят. Типични са 2 чифта мустачки, чрез които рибата се отличава от каракудите. При шарана, гръбната перка е по-дълга, от останалите видове в шарановото семейство. Тя се отличава със здрав, набразден и остър като трион твърд лъч. Това приспособление на шарана много му помага да се избавя в битки с мрежата на въдичаря.

Вход