Риболов на някои видове риба

Щука, Шаран, Сом и др.

Риболов на щука

Риба щука по нашите водоеми обитава главно пределите на Дунава, наред с това и във водите на село Орсоя, реки Струма, Марица, Янтра и Тунджа. Лови се и в някои язовири и цели напоителни системи. Широкото и разпространение се дължи на способността да се адаптира в различните условия без проблем и да устоява на различни дълбочини.

Сред любимите местообитания на щуките са тези, които позволяват възможност за засади. Такива са местата зад тръстики, камъни, дървета, туфи, шавари и други. Скривалищата са удобни за тази риба, защото тя не гони плячката си и не преследва, а се нахвърля на нея дебнейки я в засада. След причакване на жертвата тя се нахвърля над не с отворена уста и така може да налапа дори по-големи от нея риби. Едрите риби за храна, щуката убива, като захапва напречно и умъртвява с кучешките зъби. Следва поетапно поглъщане и сдъвкване, в резултат на множеството игловидни зъби, разположени по езика и небцето. За едрите парчета плячка, щуката не се церемони, а дори без предъвкване изпраща в стомаха си.

За улов на щука на Леко е най-често използваният метод. Причината е липса на чисто и дълбоко дъно, за замятане ан Тежко.

Щуките не обичат чисти места, а това определя тактиката и местонахождението й – шавари, туфи, коренища и дървета.

Стръвта се пуска на дълбоко или по повърхността, в зависимост от гъстотата на водорасли, дървета и шавари.

За утежняване на линията не се ползва само една сачма, а се прави поредица. Няколко се поставят по начин, че да позволяват на стръвта да плува естествено.

За тежко, замятането става в по-чисти водоеми и реки.

При риболов на щука на Блесна, също са нужни по-чисти зони. Такива са стени на язовири, водоема, устия от реки, заливи, прочие. За блесна е характерно умерено водене, при тролинга с мъртва рибка се правят ускорени паузи, които допринасят за по-добраигра.

Вход