Риболов на някои видове риба

Щука, Шаран, Сом и др.

Риби

Шаранът дава името си на най-многобройното рибно семейство. Той е великан и типичен привърженик на сладките води. Смята се за силен, хитър, умен, предпазлив и борбен. Месото на шарана е сред най-вкусните и това го прави така предпочитан обект за риболов. Поради кулинарните му качества шаранът днес е най-важният обект за риболов в света. Като такъв обект и вземайки под внимание кулинарните възможности, шарана може да се мери на едно със сьомга. В страни лишени от сьомга, шаранът е лидер за въдичарските подвизи. Наред с това тази риба се приспособява много и има уникална адаптивност, устойчивост и възможност за изменения в условията на водоема, тя е широко разпространения вид навсякъде по света. Днес са познати най-много видове раси и породи шарани. Сред тях и започвайки от японски декоративни шарани, наричани “Хай Гой”, които се смятат за бутикови и най-скъпи, сред тях един от екземплярите е бил продаден за над 300…
Риба щука по нашите водоеми обитава главно пределите на Дунава, наред с това и във водите на село Орсоя, реки Струма, Марица, Янтра и Тунджа. Лови се и в някои язовири и цели напоителни системи. Широкото и разпространение се дължи на способността да се адаптира в различните условия без проблем и да устоява на различни дълбочини. Сред любимите местообитания на щуките са тези, които позволяват възможност за засади. Такива са местата зад тръстики, камъни, дървета, туфи, шавари и други. Скривалищата са удобни за тази риба, защото тя не гони плячката си и не преследва, а се нахвърля на нея дебнейки я в засада. След причакване на жертвата тя се нахвърля над не с отворена уста и така може да налапа дори по-големи от нея риби. Едрите риби за храна, щуката убива, като захапва напречно и умъртвява с кучешките зъби. Следва поетапно поглъщане и сдъвкване, в резултат на множеството игловидни зъби,…
Щуката има стреловидно тяло. Тя е хищник. Различните обитатели имат своите специфики в окраска, които им помагат да се спотайват в средата си на живот, за да улавят плячката. Така например щука, обитаваща нашите водоеми има характерна окраска на ивици, а щуката живееща в Северна Европа е на точки. Към най-типичните тонове на рибата сиви и зелени нюанси, маслинено зелени и златисто-кафяви са сред срещаните. Колкото по-голяма става щуката с годините, толкова и окраската и потъмнява. По главата, гърба и горните части от тялото тя добива дори черен цвят. Формата на главата на щуката е удължена и силно изтеглена напред, което сходства в муцуната на крокодил. Може да бъде оприличен и с човка на патица, челюстта е здрава и с много ситни зъби. Последните, от които са представени в два вида, едните кучешки, с които убива плячката си и другите игловидни, които са разположени дори по езика и небцето и…
Риба щука е най-коментираната и споменавана риба сред много народности. Тя е възхвалявана, чрез приказки, легенди и митове, а вниманието и отдаваната й чест се дължат до голяма степен на качествата, с които се е доказала. Щуката е хищник, който достига доста големи размери и до днес омайва въдичарите и буди възхищение. Тя се отнася към семейството на щуки, които се познават с още няколко от вида. Сред тях в зависимост от местообитанието, щуката се различава от тази в Европа, Русия, в Америка и Азия. По размери нашенската щука достига до метър и половина и тежи до 30 кг, далеч по-забележителни са били тези данни в миналото, когато риба щука е впечатлявала с големина равна на плавателен съд. В историята съществуват данни за най-големият екземпляр, който достигал над пет метра и тежал около 140 кг. Тази риба била уловена във водите на Германия пред много векове, още по времето на…
Страница 2 от 2

Вход