Риболов на някои видове риба

Щука, Шаран, Сом и др.

Риби

Прехраната на сома се състои в многообразието на водоема, в който живее. В естествената си среда той поглъща всякакви водни обитатели. Списъкът с менюто му е дълъг и към него се отнасят – риби, жаби, птици, раци, миди, насекоми, червей, пиявици, а понякога дори мърша. За дребните ларви и червеи е характерно, че при глад сома ги засмуква от дъното и филтрира водата подобно на кит. За риболов, въдичарите ползват кюспе, качамак, а още по-странно звучи парчето домашен сапун, което се оказва не по-малко примамващо. И без наличие на кучешки зъби, сомът може да погълне доста голяма стръв. Дори килограмов костур, за неговият захап не представлява проблем. Тактиката на улова му е са притисне здраво жертвата в уста, да я зашемети и да я глътне цялата. Сомът притежава вроден инстинкт и естествена грижа да храни голямото тяло постоянно, а това определя и неангажираността с времето, през което похапва. Може да…
Сомът е сладководна и топлолюбива риба. Той е активен, когато температурата на водата е високо загрята, а в зимните месеци засипва зимен сън. По нашите водоеми е редовен обитател на Дунава и неговите долни течения и притоци. Наред с тях обитава и водите на река Струма, Марица и Тунджа, по езера, бата, канали. У нас сомът е и изкуствено разселен е в не малко водоеми като язовири - “Батак”,“Александър Стамболийски”, “Ивайловград”, “Тича”, “Кърджали” и “Искър”. В България през 1959 г. е внесен американски канален сом, познат още с латинското наименование Ictalurus punctatus. Аклиматизирането му в язовир “Овчарица”, определя топлолюбивият му нрав и вид. По водоемите в Америка сома достига тегло от 12 кг, но за разлика от нашите екземпляри на този вид сом, той рядко надхвърля 2 кг. Разликата му с обикновен сом се крие в допълнителна мастна перка намираща се между опашния и гръбния плавник. Прехранва се с всичко,…
Риба сом е сред най-големите сладководни обитатели. От миналото до днес са знайни екземпляри достигащи над 100 кг тежест и с дължини над три метра. Сомът, за разлика от моруната е доста по примамлива риба за улов, първо, защото се хваща и на въдица и второ, защото е по-срещана в сладките води, за разлика от морския представител. Типично за риба сом е телосложението й със сплескана от горе и надолу страна. Два чифта мустачки, подобряващи значително обонянието й и големият размер, до който може да достигне. Сред популярните улавяни екземпляри на сома са парчета от 5 метра дължина и с тежест над 300 кг. Те са останали в историята и са повод за голяма гордост сред въдичарите. Днес въпреки, че значително по-малки са ловените сомчета, то размери в порядъка на 60 кг и два метра дължина са достойни представители. Според данни от научни изследвания днешния сом е роднина и последовател…
Стягането за риболов на шаран, може да не налага специални техники и такъми и въпреки това трябва да сме винаги подготвени. Така например може да се стартира с обикновен телескоп и водач от екшън с поне 80 или 100 грама тежест. За макара се избира среден клас, с три лагера, а влакно за линия се поставя според очакваните килограми на улова. Желателно и препоръчително е ново влакно и със сечение на основна линия от 0,22 – 0,24. Като съществен показател в случая роля има издържливостта на монофила и условията на водоема. Има в чистите сектри, влакно с издръжливост от 1,5 и 2,5 кг. ще е напълно достатъчно. В случаи, че дъното е покрито с водорасли по време на улова на шаран, то влакно с повода трябва да е с 30% по-слабо от основното влакно. При употреба на монтаж на косъм, кевлар и други, без значение от сечението се използва от…
Риба шаран се отнася към бързо развиващите се и растящи риби. Това се дължи до голяма степен на огромния апетит, който има тази риба. Тя не се харни само през топлите месеци от годината, но когато температурите спаднат и през прохладните вечери значително наваксва, пропуска. Според някои проучвания на ихтиолози, шаранът не се храни в най-студените месеци на годината, а според други, той се храни и тогава стига да има подходяща среда, прехрана и дълбочина от порядъка на 20 метра дълбочина, където намира остатъка детрит. Когато условията на живот са добри, шаранът, расте на 2 години, като личинките достигат 200 грама, след това 500 грама и 1 кг. Друго доказан о твърдение показва, че шаранът нараства значително по-осезаемо, когато расте в изкуствена среда. За разлика от рибата в естествени води, която има условия да се движи и да изразходва сили и енергия в търсене на прехраната си, шаранът отглеждан в…
Вземайки под внимание факта, че шаранът е доста култивирана и пренасяна риба, то разнообразните типове познати днес по света са доста интересни. Трите главно срещани шарана, са добивани в резултат на множество опити да бъде създаден и пригоден вид, които до най-голяма степен да се доближава до основни нужди. Така бил създаден шаран без множеството досадни костици, чието тяло било силно увеличено на височина, а главата се запазвала малка. По този начин се увеличило количеството месо в дадена риба. Отстраняването на досадните за люспи е постигнато, чрез създаване на огледални и голи шарани. Днес сред страните изнасящи най-много шарани се нарежда Чехия. Тя е най-големият износител на шаран. Още през 1876 година в Америка е зарибено с шарани, пренесени от емигранти на Унгария, Чехия и Германия. В Австралия, значително по-късно, едва през ХХ век е пренесен шаранът. Към обичайните размери на шарана се отнасят и тези от 30–35 кг. и…
Страница 1 от 2

Вход